Screenshots maken met de bq Ubuntu phone

Het maken van een schermafbeelding (screenshot) met de eerste Ubuntu telefoon is erg eenvoudig.

Druk beide volume knoppen aan de zijkant gelijktijdig in en er wordt een schermafbeelding gemaakt. Deze wordt opgeslagen in ‘/home/phablet/Pictures/Screenshots’.

De Gallerij app toont de gemaakte screenshots.